Valt uw bedrijf onder een bedrijfstak pensioenfonds?

Snelle en efficiënte analyse

Deskundig uitgevoerd

Concurrerende prijs

Waarom een analyse?

Een pensioenregeling is een mooie arbeidsvoorwaarde. Maar ook een arbeidsvoorwaarde die omgeven is met veel wet- en regelgeving. Zo is een werkgever niet altijd vrij in de keuze bij welke pensioenuitvoerder de pensioenregeling wordt ondergebracht. En eenmaal gekozen voor een uitvoerder wil dit niet zeggen dat dit altijd zo mag blijven. Periodieke toetsing of de uitvoerder nog steeds een toegestane uitvoerder is, is zeer raadzaam.
Bpf-toets.nl helpt via een quickscan bij het toetsen of een werkgever bij de juiste pensioenuitvoerder is aangesloten. Of dit nu een verzekeraar, een premiepensioeninstelling of een pensioenfonds is. Bpf-toets.nl toetst ook of er een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) bestaat, of dat er vrijheid is om een eigen pensioenuitvoerder te kiezen. Handig voor werkgevers die nog een nieuwe pensioenregeling willen afsluiten. Maar ook een controletoets voor werkgevers die al een pensioenregeling hebben lopen. Het niet aansluiten bij een BPF terwijl er wel een verplichting bestaat kan verstrekkende financiële gevolgen hebben.
Bpf-toets.nl voert deze quickscan op de juiste pensioenuitvoerder deskundig en efficiënt uit. Omdat we grotendeels digitaal werken, is de prijsstelling ook nog eens zeer concurrerend.

Werkwijze

Inventarisatie

Een goede analyse kan alleen uitgevoerd worden wanneer we beschikken over volledige en juiste gegevens. De aanlevering van deze gegevens vindt volledig digitaal plaats: wel zo efficiënt.

Analyse

Slimme automatisering zorgt er voor dat we de ontvangen gegevens efficiënt kunnen analyseren. Door deze analyse kunnen we snel vaststellen welke verplichtingen er zijn of juist welke vrijheid er is in het kiezen van de pensioenuitvoerder. We werken hierbij met het ‘stoplichtmodel’: bij groen is er niets aan de hand en is er sprake van een toegestane pensioenuitvoerder. Bij rood zijn er sterke aanwijzingen dat de pensioenuitvoerder niet aansluit bij de wet- en regelgeving. Bij oranje is er aanvullend onderzoek nodig

Controle

Hoewel we een groot vertrouwen hebben in onze automatisering, blijft de menselijke controle het sluitstuk van onze analyse. Een gecertificeerd pensioenadviseur zal de analyse en de conclusie controleren. Wel zo zeker!

Rapportage

We streven er naar om vóór het einde van de eerstvolgende werkdag ons rapport klaar en gecontroleerd te hebben. De rapportage ontvang je vervolgens keurig in je mailbox. Dat is pas efficiënt werken!