Waarom www.bpf-toets.nl voor adviseurs?

Bpf-toets.nl helpt bij het toetsen of uw klant bij de juiste pensioenuitvoerder is aangesloten. Of dit nu een verzekeraar, een premiepensioeninstelling of een pensioenfonds is. Bpf-toets.nl toetst onder andere of er een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) bestaat, of dat er vrijheid is om een eigen pensioenuitvoerder te kiezen. Het niet aansluiten bij een BPF terwijl er wel een verplichting bestaat kan verstrekkende financiële gevolgen hebben voor uw klant

Onlangs heeft de Stichting van de arbeid een lijvig rapport geschreven over onder andere uw rol als adviseur en de eventuele verplichtstelling tot aansluiting bij een BPF. Klik hier voor het gehele document.

"Werkgevers dienen door accountants en administratiekantoren uitdrukkelijk gewezen te worden op de risico’s als ze mogelijk wel onder een verplichtstelling vallen maar zich niet hebben aangemeld.
Zij moeten meer dan tot op heden een rol spelen bij de bewustwording van de werkgever van het belang van het aanbieden van een pensioenregeling en de risico’s ingeval er sprake is van een eventuele verplichtstelling."


Bpf-toets.nl voert de toets voor u op de juiste pensioenuitvoerder deskundig en efficiënt uit. Omdat we grotendeels digitaal werken, is de prijsstelling ook nog eens zeer concurrerend.

Hoe gaat u te werk?

Per aan te vragen toets heeft u de keuze om deze zelf in te vullen of het aan uw klant over te laten.
• U gaat zelf de toets invullen: Van ons heeft u een link ontvangen. Hier zijn de gegevens van u en uw bedrijf al vooraf ingevuld. In de uiteindelijke rapportage worden uw gegevens vermeld.
• U wilt de toets door uw klant in laten vullen. Aan u als adviseur is eerder een kortingscode verstrekt die u kan communiceren aan uw klant(en). Deze kan hij/zij dan invoeren bij het betaalscherm, waardoor er zichtbaar is dat de korting via uw bedrijf verkregen is.

Wat kost het?

Voor u als adviseur spreken we vooraf een tarief af per toets deze wordt lager naarmate u meer toetsen afneemt.
Bent u lid van Novak dan gelden er speciale afspraken. Meer informatie hieromtrent kunt u onderaan deze pagina via het contactformulier bij ons opvragen.

Hoe werkt www.bpf-toets.nl?

Eenvoudig en snel. U bent waarschijnlijk niet meer dan 10 minuten tijd kwijt om alle stappen zorgvuldig te doorlopen. Het proces is verdeeld in 5 stappen.

Inventarisatie

Een goede analyse kan alleen uitgevoerd worden wanneer we beschikken over volledige en juiste gegevens. De aanlevering van deze gegevens vindt volledig digitaal plaats: wel zo efficiënt. U of uw klant voert de gevraagde gegevens in op de website. Daarna wordt u doorgeleid naar de volgende pagina.

Opdrachtbevestiging en wijze van betaling

We vragen u de opdracht te bevestigen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Indien u als adviseur de gegevens vult wordt na het geven van het akkoord de factuur, met het afgesproken bedrag direct naar het vooraf aangegeven e-mailadres gemaild. Als het u voorkeur geniet dat uw klant zelf de toets invult wordt hij/zij doorgeleid naar Mollie, alwaar zij een betaling via iDEAL kunnen verrichten. Zij ontvangen van ons op dat moment ook de factuur.

Analyse

Slimme automatisering zorgt ervoor dat we de ontvangen gegevens efficiënt kunnen analyseren. Hier dient u of uw klant nog een aantal vragen te beantwoorden en bepaalde opgehaalde data te bevestigen. Door deze analyse kunnen we snel vaststellen welke verplichtingen er zijn of juist welke vrijheid er is in het kiezen van de pensioenuitvoerder. We werken hierbij met het ‘stoplichtmodel’: bij groen is er niets aan de hand en is er sprake van een toegestane pensioenuitvoerder. Bij rood zijn er sterke aanwijzingen dat de pensioenuitvoerder niet aansluit bij de wet- en regelgeving. Bij oranje is er aanvullend onderzoek nodig.

Controle

Hoewel we een groot vertrouwen hebben in onze automatisering, blijft de menselijke controle het sluitstuk van onze analyse. Een gecertificeerd pensioenadviseur zal de analyse en de conclusie controleren. Wel zo zeker!

Rapportage

We streven ernaar om vóór het einde van de eerstvolgende werkdag ons rapport klaar en gecontroleerd te hebben. De rapportage ontvangt u (of uw klant) vervolgens keurig in de mailbox. Dat is pas efficiënt werken!

Aanvraag- en contactformulier voor Adviseurs

Degene die binnen uw bedrijf de toetsen gaat invullen: