Informatie

Er is veel informatie te vinden over bedrijfstakpensioenfondsen en de verplichting tot deelname. Op deze pagina hebben we de belangrijkste informatie verzameld. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, stuur dan een e-mail aan: adviseur@bpf-toets.nl

Wettelijk kader

Welke wetgeving is er van toepassing op de verplichtstelling bij bedrijfstakpensioenfondsen?
[acf field="content_information_table-1"]

Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen

Hier onder een overzicht van alle bedrijfstakpensioenfondsen waarvoor een verplichtstelling van toepassing is.
[acf field="content_information_table-2"]

Jurisprudentie

Er worden veel gerechtelijke procedures gevoerd rondom het wel of niet van toepassing zijn van een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds. Hieronder hebben we een aantal uitspraken verzameld.
[acf field="content_information_table-3"]