Informatie

Er is veel informatie te vinden over bedrijfstakpensioenfondsen en de verplichting tot deelname. Op deze pagina hebben we de belangrijkste informatie verzameld. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, stuur dan een e-mail aan: adviseur@bpf-toets.nl

Wettelijk kader

Welke wetgeving is er van toepassing op de verplichtstelling bij bedrijfstakpensioenfondsen?
Omschrijving Wettekst
Wet 1 PDF
Wet 2 PDF

Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen

Hier onder een overzicht van alle bedrijfstakpensioenfondsen waarvoor een verplichtstelling van toepassing is.
Pensioenfonds Verplichtstellingsbesluit
Naam+link naar website PDF
Naam+link naar website PDF

Jurisprudentie

Er worden veel gerechtelijke procedures gevoerd rondom het wel of niet van toepassing zijn van een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds. Hieronder hebben we een aantal uitspraken verzameld.
Omschrijving Verplichtstellingsbesluit
Omschrijving 1 PDF
Omschrijving 2 PDF
Omschrijving 3 PDF